Bạn đang ở đây

Sinh viên tiêu biểu

BÓNG RỔ LÀ ĐAM MÊ NHƯNG KHÔNG QUÊN NHIỆM VỤ CHÍNH
 “Vì bóng rổ là đam mê ...” Nguyễn Minh Hiếu (Hiếu Cao) là cái tên khá nổi tiếng trong làng bóng rổ không chuyên Hà Nội. Là sinh viên năm 4 lớp...
HỌC GIỎI KHÔNG CỐT Ở HỌC NHIỀU MÀ PHẢI HỌC MỘT CÁCH THÔNG MINH
Nguyễn Thị Duyên - sinh viên lớp Cầu Đường ô tô và sân bay K55 khoa Công trình Trường Đại học Giao thông vận tải là cái tên không còn xa lạ với...