Bạn đang ở đây

Thông báo kế hoạch khai giảng các lớp Tin học ứng dụng chuyên ngành tháng 04 năm 2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT

Trung tâm ƯDCNTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                   Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2017

KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG

(V/v: khai giảng các khóa học tin học ứng dụng chuyên ngành tháng 04 năm 2017)

        Để tạo điều kiện thuận lợi cho học viên sắp xếp thời gian đăng ký các khóa tin học ứng dụng chuyên ngành, Trung tâm Ứng dụng CNTT thông báo kế hoạch dự kiến các khóa học trong tháng 04 năm 2017 cụ thể như sau:

STT

Tên khóa học tin học chuyên ngành

Mã lớp

Thời lượng

Học phí

Khai giảng

Lịch học

1

Đào tạo AutoCAD cơ bản và nâng cao

(Nội dung xem TẠI ĐÂY)

CAD246

06 buổi

(2 giờ /buổi)

500.000

VNĐ / 01 HV

21-04-2017

Thứ 2-4-6

CAD357

13-04-2017

Thứ 3-5-7

2

Lập dự toán công trình Xây dựng

(Nội dung xem TẠI ĐÂY)

DT246

07 buổi

(2 giờ /buổi)

600.000

VNĐ / 01 HV

19-04-2017

Thứ 2-4-6

DT357

27-04-2017

Thứ 3-5-7

 

Thiết kế đường ô tô bằng ADS ROAD

(Nội dung xem TẠI ĐÂY)

ADS

06 buổi

(2 giờ /buổi)

500.000

VNĐ / 01 HV

 

19-04-2017

 

Thứ 2-4-6

4

Phân tích kết cấu Cầu bằng Midas Civil

(Nội dung xem TẠI ĐÂY)

 

Midas

06 buổi

(2 giờ /buổi)

500.000

VNĐ / 01 HV

 

14-04-2017

 

Thứ 2-4-6

5

Chuyên sâu phân tích kết cấu Cầu bằng Midas Civil (Nội dung xem TẠI ĐÂY)

MIDAS2

05 buổi

(2 giờ /buổi)

500.000

VNĐ / 01 HV

27-04-2017

Thứ 3-5-7

 

6

Đọc bản vẽ và bóc tách khối lượng Công trình XD (Nội dung xem TẠI ĐÂY)

DOCBV

10 buổi

(2 giờ /buổi)

900.000

VNĐ / 01 HV

13-04-2017

Thứ 3-5-7

Ghi chú:  Những khóa học khác học viên liên hệ trực tiếp với Văn phòng Trung tâm tại Phòng 510 Nhà A1. Hotline: 099 669 3133

Ưu đãi đối với các học viên đăng ký học trong tháng 04 năm 2017 sẽ được hưởng chương trình khuyến mại:  

- Giảm 10% học phí đối với các nhóm từ 10  trở lên học viên cùng đăng ký tham gia 1 khóa học;
- Giảm 5% học phí đối với các nhóm từ 5 học viên  trở lên cùng đăng ký tham gia 1 khóa học;

Giảm 5% học phí cho tất cả các học viên theo chương trình "Hội viên thân thiết" của Trung tâm tham gia 1 khóa học khác;

 

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HỌC:

* ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN TẠI ĐÂY

 * Đăng ký học qua email: - Các bạn gửi tới địa chỉ mail: cait.info@utc.edu.vn với tiêu đề ghi rõ "Đăng ký học Mã lớp", phần nội dung bao gồm: mã lớp học, họ tên, số điện thoại, mã sinh viên.
   * Đăng ký học qua SMS:  Soạn tin nhắn theo cú pháp: HT_KH_BH_NH gửi 099 669 3133
- HT: (Họ tên)
KH: (Khóa học)
BH: (Sáng, chiều, tối)
NH: (3,5,7 hoặc 2,4,6)

* Đăng ký học tại văn phòng Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin
       1. Phòng 501B- Nhà A4 - Trường Đại học Giao thông vận tải

 

                                  Trung tâm ƯDCNTT