Bạn đang ở đây

Khai giảng khóa học "Đào tạo AutoCAD cơ bản & nâng cao khóa 16.13"

 

            Phần mềm AutoCAD là phần mềm thiết kế chuyên dụng cho các ngành kỹ thuật xây dựng nói chung và chuyên ngành GTVT nói riêngThông qua khóa học nhằm bị cho sinh viên những kiến thức và rèn luyện kỹ năng vẽ, mô phỏng, thiết kế trên nền phần mềm AutoCAD. Trong từng buổi học học viên được hướng dẫn thao tác vẽ từ các lệnh cơ bản, các tiểu chuẩn thiết kế chung, học các ký hiệu, lệnh chỉnh sửa đối tượng và phương pháp trình bày bản vẽ,.... Cuối mỗi bài đều có phần bài tập để học viên luyện tập các kỹ năng được học trong bài.

 

           Để đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên ngày 17/03/2017, Trung tâm Ứng dụng CNTT - Trường Đại học Giao thông vận tải đã đã khai giảng khóa học "Đào tạo AutoCAD cơ bản & nâng cao khóa 16.13". Lịch học của lớp học vào thời gian 15h30' đến 18h00' các ngày thứ 4-6 từ ngày 17/03/2017 đến 12/04/2017. Giảng viên phụ trách lên lớp cho khóa học: Th.S. Nguyễn Anh Dân

           

           Một số hình ảnh buổi học đầu tiên của khóa học: 

 

 

 

            Phần mềm AutoCAD là phần mềm thiết kế chuyên dụng cho các ngành kỹ thuật xây dựng nói chung và chuyên ngành GTVT nói riêngThông qua khóa học nhằm bị cho sinh viên những kiến thức và rèn luyện kỹ năng vẽ, mô phỏng, thiết kế trên nền phần mềm AutoCAD. Trong từng buổi học học viên được hướng dẫn thao tác vẽ từ các lệnh cơ bản, các tiểu chuẩn thiết kế chung, học các ký hiệu, lệnh chỉnh sửa đối tượng và phương pháp trình bày bản vẽ,.... Cuối mỗi bài đều có phần bài tập để học viên luyện tập các kỹ năng được học trong bài.

 

           Để đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên ngày 17/03/2017, Trung tâm Ứng dụng CNTT - Trường Đại học Giao thông vận tải đã đã khai giảng khóa học "Đào tạo AutoCAD cơ bản & nâng cao khóa 16.13". Lịch học của lớp học vào thời gian 15h30' đến 18h00' các ngày thứ 4-6 từ ngày 17/03/2017 đến 12/04/2017. Giảng viên phụ trách lên lớp cho khóa học: Th.S. Nguyễn Anh Dân

           

           Một số hình ảnh buổi học đầu tiên của khóa học: