Bạn đang ở đây

Thông báo chuyển phòng thi tại nhà A5 +A7 (từ 21/06/2016 đến 25/06/2016)

Thông báo chuyển phòng thi tại nhà A5 +A7 (từ 21/06/2016 đến 25/06/2016)
Tổ Điều độ điều chuyển một số phòng tại giảng đường A5, A7 sang phòng mới (chi tiết xem file đính kèm)