Bạn đang ở đây

Thông báo chuyển phòng học tối nhà A2 tầng 6 (từ 05/12/2016)

Thông báo chuyển phòng học tối nhà A2 tầng 6 (từ 05/12/2016).
   Để sử dụng hiệu quả và thuận tiện trong việc quản lý Giảng đường A2, bộ phận Điều độ điều chuyển phòng học buổi tối tại tại tầng 6 nhà A2 xuống phòng học mới (chi tiết xem file đính kèm).
Trân trọng.
Tổ Điều độ.

Tệp đính kèm: