Bạn đang ở đây

Thông báo chuyển phòng học lớp Liên thông Công nghệ thông tin K20.1 (từ 22/02/2017)

Thông báo chuyển phòng học lớp Liên thông Công nghệ thông tin K20.1 (từ 22/02/2017 đến 17/06/2017).
Chi tiết xem thông báo đính kèm.
Trân trọng.
Điều độ.
 

Tệp đính kèm: