Bạn đang ở đây

Thông báo chuyển phòng học lớp Liên thông Công nghệ thông tin K20.1 (từ 22/02/2017)

Thông báo chuyển phòng học lớp Liên thông Công nghệ thông tin K20.1 (từ 22/02/2017 đến 17/06/2017).
Chi tiết xem thông báo đính kèm.
Trân trọng.
Điều độ.
 

Thông báo chuyển phòng học tối nhà A2 tầng 6 (từ 05/12/2016)

Thông báo chuyển phòng học tối nhà A2 tầng 6 (từ 05/12/2016).
   Để sử dụng hiệu quả và thuận tiện trong việc quản lý Giảng đường A2, bộ phận Điều độ điều chuyển phòng học buổi tối tại tại tầng 6 nhà A2 xuống phòng học mới (chi tiết xem file đính kèm).
Trân trọng.
Tổ Điều độ.

Phòng học hệ Liên thông K20.1 (Từ 26/09/2016 đến 04/01/2016)

Phòng học hệ Liên thông K20.1 (Từ 26/09/2016 đến 04/01/2016)
Chi tiết xem file đính kèm.
Trân trọng.
Tổ Điều độ.

Phòng học hệ Bằng 2 - Liên thông (Từ 15/08/2016 đến 01/12/2016)

Phòng học hệ Bằng 2 - Liên thông (Từ 15/08/2016 đến 01/12/2016)
 

Thông báo chuyển phòng thi tại nhà A5 +A7 (từ 21/06/2016 đến 25/06/2016)

Thông báo chuyển phòng thi tại nhà A5 +A7 (từ 21/06/2016 đến 25/06/2016)
Tổ Điều độ điều chuyển một số phòng tại giảng đường A5, A7 sang phòng mới (chi tiết xem file đính kèm)

Phòng thi hệ Bằng 2 + Liên thông (từ 30/05/2016 - 27/06/2016)

Phòng thi hệ Bằng 2 + Liên thông (từ 30/05/2016 - 27/06/2016)

Phòng thi bằng 2- liên thông ( tuần từ 16/05 đến 28/05/2016)

Phòng thi bằng 2- liên thông ( tuần từ 16/05 đến 28/05/2016)
(Chi tiết xem file đính kèm)

Chuyển phòng học buổi tối nhà A2,A5

Chuyển phòng học buổi tối nhà A2,A5
(Chi tiết xem file đính kèm)

Thông báo chuyển phòng nhà A2

Theo yêu cầu của một số Bộ môn có sử dụng công cụ hỗ trợ giảng dạy, bộ phận Điều độ Ban QLGĐ điều chuyển các lớp sau đến phòng học mới kể từ tối ngày 01/03/2016 
(Chi tiết xem file đính kèm)

Phòng học hệ Bằng 2- Liên thông K19

Phòng học hệ Bằng 2- Liên thông K19 bắt đầu từ 25/01/2016
thời gian học buổi tối bắt đầu từ 18h05
(Chi tiết xem file đính kèm)

Phòng thi Bằng 2 - Liên thông (tuần 21/12 đến 31/12/2015)

Phòng thi Bằng 2 - Liên thông (tuần 21/12 đến 31/12/2015)
(chi tiết xem file đính kèm)

Phòng thi B2+LT (từ 07/12/2015 đến 19/12/2015)

Phòng thi B2+LT tuần từ 07/12/2015 đến 19/12/2015
(chi tiết xem file đính kèm)