Bạn đang ở đây

Về việc cập nhật danh sách sinh viên các lớp chuyên ngành/ngành đại học chính quy khóa 58,

Theo kế hoạch nhập học đại học chính quy khóa 58, Phòng Đào tạo đại học sẽ cập nhật danh sách sinh viên các lớp chuyên ngành/ngành khóa 58 từ ngày 31/8/2017. Hiện nay, một số sinh viên các ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông và ngành kỹ thuật cơ khí vẫn đang đăng ký vào lớp chuyên ngành (lần 2) nên danh sách sinh viên các lớp chuyên ngành/ngành sẽ được cập nhật trong các ngày 4/9 đến 8/9, kính đề nghị các thầy cô cố vấn học tập và các em tân sinh viên chú ý theo dõi cập nhật danh sách.