Bạn đang ở đây

Thông báo: Về việc lấy ý kiến góp ý chiến lược phát triển Nhà trường giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn đến năm 2030

Nằm trong tiến trình thực hiện rà soát, điều chỉnh chiến lược phát triển trường Đại học Giao thông vận tải (ĐHGTVT) giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn đến năm 2030, thông qua việc tiếp thu ý kiến góp ý về dự thảo sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu, giá trị cốt lõi theo thông báo số 717/TB-ĐHGTVT, Nhà trường đã tiếp tục triển khai xây dựng dự thảo triết lý giáo dục, các mục tiêu cụ thể cùng chỉ tiêu thực hiện.
Với mong muốn xây dựng định hướng phát triển bền vững trong giai đoạn tới, Nhà trường kính mong nhận được các ý kiến góp ý của người học về các nội dung đính kèm trong bản dự thảo chiến lược phát triển trường ĐHGTVT. Thời gian và hình thức góp ý, cụ thể như sau:
-         Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 18/05 - 31/05/2018.
-         Hình thức góp ý:
a)     Qua tài khoản cá nhân: Người học góp ý thông qua cổng thông tin điện tử: sis.utc.edu.vn (hoặc khaosat.utc.edu.vn)
b)    Hoặc góp ý trực tiếp thông qua Phòng Nghiên cứu phát triển. Email: dds@utc.edu.vn;  Điện thoại: (0)24-32444439.
 

Tệp đính kèm: