Bạn đang ở đây

Thông báo về lịch sinh hoạt lớp và nghe báo cáo chuyên đề HK1 năm học 2017-2018

Tuần sinh hoạt chính trị của sinh viên các khóa 54,55,56,57 sẽ diễn ra từ ngày 31/7/2017 đến ngày 05/8/2017.
Chi tiết như file đính kèm.
 
Cán bộ lớp thông báo đến từng sinh viên trong lớp tham gia đầy đủ.