Bạn đang ở đây

Thông báo Thu HP kỳ đồ án TN SV K50.51.52.53.54

Để tạo điều kiện cho sinh viên năm cuối, chuẩn bị bảo vệ thực tập tốt nghiệp, Phòng TCKT sẽ tổ chức thu học phí kỳ cuối bằng Tiền Mặt cho các khóa 50.51.52.53 và một số lớp khóa 54 vào 1 buổi duy nhất từ 13h30 đến 16h30 ngày 8/2/2017.
Sinh viên không thuộc đối tượng trên nộp học phí kỳ II/16-17, tiếp tục chuyển tiền vào TK (đảm bảo đủ điều kiện số dư) để đợi nhà trường thu sau.
Mọi thắc mắc xin liên hệ 04.37669295