Bạn đang ở đây

Thông báo tổ chức thi đánh giá trình độ ngoại ngữ đợt bổ sung tháng 11/2017 cho sinh viên đại học chính quy khóa 55,56,57

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.