Bạn đang ở đây

Thông báo tổ chức lớp bồi dưỡng đội tuyển Olympic Cơ học Toàn quốc môn Sức Bền Vật Liệu và môn Ứng dụng tin học trong sức bền vật liệu năm học 2017-2018

Bộ môn Sức Bền Vật Liệu trân trọng thông báo tổ chức lớp bồi dưỡng đội tuyển Olympic Cơ học Toàn quốc môn Sức bền vật liệu và môn Ứng dụng tin học trong sức bền vật liệu. Lịch học buổi tối các ngày Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu hàng tuần. Bắt đầu từ ngày 25/12/2017. Phòng học 601-A2. Đối tượng có thể tham dự: sinh viên đại học chính qui đã học môn Sức bền vật liệu thuộc các ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông, Kỹ thuật Xây dựng, Kỹ thuật Cơ khí và sinh viên thuộc chương trình tiên tiến, chất lượng cao khối kỹ thuật Khoa Đào tạo quốc tế. Nội dung thi chi tiết thông báo trong tệp đính kèm.