Bạn đang ở đây

Thông báo tổ chức họp CVHT và các lớp đại học chính qui khóa 58 đợt HK 2 - năm học 2017-2018 và file mẫu đăng ký lịch họp lớp

Phòng Đào tạo Đại học trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức họp CVHT và các lớp đại học chính qui khóa 58 đợt học kỳ 2 năm học 2017-2018 và file mẫu đăng ký thông tin lịch họp lớp trong các tệp đính kèm.