Bạn đang ở đây

Thông báo tổ chức học kỳ II năm học 2017-2018 cho các lớp đại học chính qui khóa 58

Nhà trường đã ra Thông báo tổ chức học kỳ II năm học 2017-2018 cho các lớp đại học chính qui khóa 58. Các em sinh viên đại học chính qui khóa 58 và các CVHT khóa 58 xem để triển khai thực hiện. Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.

Tệp đính kèm: