Bạn đang ở đây

Thông báo tổ chức Học kỳ I Năm học 2017-2018 đại học chính quy khóa 58

Phòng Đào tạo Đại học trân trọng thông báo tổ chức Học kỳ I năm học 2017-2018 cho các lớp đại học chính quy khóa 58. Kính đề nghị các đơn vị trong toàn trường, cố vấn học tập, thầy cô và các em sinh viên xem chi tiết trong tệp đính kèm./.

Tệp đính kèm: