Bạn đang ở đây

Thông báo tạm ngừng công tác về bằng tốt nghiệp bậc đại học từ 13/3/2017 - 26/3/2017.

Để chuyển sang công tác lập kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2016-2017 của các khóa 54,55,56 hệ chính quy.

 

Bộ phận cấp bằng tốt nghiệp tạm thời dừng cấp bằng (chính quy, bằng 2, liên thông, vừa làm vừa học) trong thời gian từ 13/3/2017 - 26/3/2017.

 

Trừ những bạn đã có lịch hẹn qua email.

 

Sau thời gian trên công tác cấp bằng tốt nghiệp bậc đại học lại hoạt động như bình thường.