Bạn đang ở đây

Thông báo nghỉ học trong tuần lễ khoa học sinh viên,

Theo kế hoạch tuần lễ khoa học sinh viên, các lớp đại học chính quy các khóa được nghỉ học ca sáng + ca chiều ngày 18/4/2017 (Thứ Ba) (ca tối học bình thường). Phòng ĐTĐH trân trọng thông báo tới các thầy/cô giáo và các em sinh viên trong toàn trường biết và triển khai thực hiện. Trân trọng! Phòng ĐTĐH.