Bạn đang ở đây

Thông báo Lịch thu HỌC PHÍ HỌC LẠI (ĐỢT 2) – LỆ PHÍ HỌC LẠI (ĐỢT 3) – LỆ PHÍ THI NGOẠI NGỮ (ĐỢT 9) - Học kỳ II - Năm học 2017 - 2018 sinh viên các khóa từ K50-K58 (26/02/2018)

Thông báo Lịch thu HỌC PHÍ HỌC LẠI (ĐỢT 2) – LỆ PHÍ HỌC LẠI (ĐỢT 3) – LỆ PHÍ THI NGOẠI NGỮ (ĐỢT 9) - Học kỳ II - Năm học 2017 - 2018 sinh viên các khóa từ K50-K58 (26/02/2018)
Phòng Tài chính Kế toán thông báo:

  • LỆ PHÍ THI NGOẠI NGỮ (ĐỢT 9) thu từ ngày 28/02 – 12h00 ngày 01/03/2018 chỉ thu qua Tài Khoản Ngân hàng Khóa 55-58
  • HỌC PHÍ HỌC LẠI (ĐỢT 2) – Lớp học phần tăng cường từ 15 sinh viên trở lên thu từ ngày 26/02 – 12h00 ngày 06/03/2018 qua Tài Khoản Ngân hàng.
  • LỆ PHÍ HỌC LẠI (ĐỢT 3) – Lớp học phần tăng cường dưới 15 sinh viên  thu từ ngày 26/02 – 12h00 ngày 06/03/2018 qua Tài Khoản Ngân hàng

Đối với 3 đợt học phí trên, chỉ thu trong thời gian như thông báo, vì vậy, sinh viên lưu ý đóng sớm và đóng đúng hạn. Sinh viên nộp muộn so với thời gian quy định sẽ không được dự thi kết thúc học phần (theo Thông báo số 765/TB-ĐHGTVT ngày 27/11/2017). Mọi thắc mắc liên quan tới Danh sách thi, sinh viên vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo đại học (Tầng  - Nhà A9).
Một số lưu ý khi nộp học phí:
-   Sinh viên kiểm tra trên trang quản lý đào tạo việc thu tiền qua ngân hàng Vietinbank đã cập nhật lên phần mềm sau 02 ngày làm việc (không tính thứ 7 và CN), do vậy, nếu sau 2 ngày thu mà sinh viên chưa được trừ tiền trong tài khoản hoặc chưa được cập nhật trên trang quản lý đào tạo thì sinh viên báo ngay cho phòng TCKT để kiểm tra giải quyết. Mọi thắc mắc về học phí sinh viên liên hệ Phòng Tài chính Kế toán vào giờ hành chính: 0243.766.9295 để được giải đáp. 
 -  Sinh viên chỉ hoàn thành việc đóng học phí khi số học phí phải đóng trên trang QLĐT bằng không hoặc số tiền trong TK bị trừ đúng bằng số học phí phải nộp. Do vậy, đề nghị sinh viên sau khi nộp tiền vào tài khoản ngân hàng phải theo dõi và cập nhật để khi có vướng mắc có thể giải quyết được kịp thời.
-   Sinh viên đã đăng ký học, phải nộp học phí đầy đủ, sinh viên đóng muộn so với thời gian quy định, mọi thắc mắc liên quan tới Danh sách thi vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo.