Bạn đang ở đây

Thông báo lịch thu BS học phí đợt 1, đợt 2, đợt 8, đợt 11 KHóa 58

Phòng Tài chính Kế toán xin thông báo:

- Do lỗi phần mềm trong việc tính và cập nhật học phí đợt 2 Kì I/2017-2018 (Học phí chính của sinh viên các lớp thuộc Khoa Đào tạo quốc tế) nên một số sinh viên đã nộp học phí qua Ngân hàng đang bị báo dư trên trang quản lý đào tạo. Phòng Tài chính Kế toán sẽ xuất trả học phí dư và giải quyết các vấn đề liên quan đến học phí dư cho sv Khoa Đào tạo Quốc tế từ ngày 15/11 đến hết ngày 25/11 tại Phòng 103 Nhà A1.

- Sinh viên Khóa 58 tiếp tục nộp Học phí Đợt 1, đợt 2, đợt 8, đợt 11 qua Tài khoản ngân hàng trong thời gian từ ngày 15/11 đến hết 11h ngày 25/11/2017.

Mọi thắc mắc về học phí, sinh viên vui lòng liên hệ P103A1 hoặc số điện thoại 0.243.766.9295 để được giải quyết.