Bạn đang ở đây

Thông báo chuyển phòng nhà A8 ngày 10/01/2017

Thông báo chuyển phòng nhà A8 ngày 10/01/2017.
Để lấy phòng phục vụ bảo vệ tốt nghiệp, bộ phận Điều độ điều chuyển một số phòng học tại nhà A8 sang phòng học mới (chi tiết xem file đính kèm).
Trân trọng.
Điều độ.