Bạn đang ở đây

Thông báo chuyển phòng nhà A7 ngày 14/01/2017

Thông báo chuyển phòng nhà A7 ngày 14/01/2017.
   Để phục vụ công tác tuyển sinh hệ phi chính quy, bộ phận Điều độ điều chuyển một số phòng học tại nhà A7 sang phòng học mới (chi tiết xem thông báo đính kèm).
Trân trọng.
Điều độ.