Bạn đang ở đây

Thông báo chuyển phòng nhà A5 phục vụ sửa chữa.

Thông báo chuyển phòng nhà A5 phục vụ sửa chữa.
   Để phục vụ phòng Thiết bị quản trị trong việc cải tạo sửa chữa phòng học nhà A5 từ ngày 18/06/2018, bộ phận Điều độ tạm thời điều chuyển phòng học tại nhà A5 sang phòng học mới (chi tiết xem file đính kèm).
Trân trọng. 
Điều độ.