Bạn đang ở đây

Thông báo chuyển phòng nhà A2 phục vụ sửa chữa.

Thông báo chuyển phòng nhà A2 phục vụ sửa chữa.
   Để phục vụ phòng Thiết bị quản trị trong việc cải tạo sửa chữa phòng học nhà A2 từ ngày 14/05/2018, bộ phận Điều độ tạm thời điều chuyển phòng học tại tầng 3 nhà A2 sang phòng học mới. (chi tiết xem thông báo đính kèm).
Trân trọng.
Điều độ.