Bạn đang ở đây

Thông báo chuyển phòng học TỐI nhà A5 từ 11/06/2018.

Thông báo chuyển phòng học TỐI nhà A5 từ 11/06/2018.
Để sử dụng hiệu quả và thuận tiện trong việc quản lý các khu giảng đường, bộ phận Điều độ điều chuyển phòng học TỐI tại nhà A5 từ ngày 11/06/2018 sang phòng học mới (chi tiết xem thông báo đính kèm).
Trân trọng.
Điều độ.