Bạn đang ở đây

Thông báo chuyển phòng học tầng 7 nhà A2 ngày 30/12/2017.

Thông báo chuyển phòng học tầng 7 nhà A2 ngày 30/12/2017.
   Theo yêu cầu của phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng về việc lấy tầng 7 nhà A2 để phục vụ thi tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2017, bộ phận Điều độ tạm thời điều chuyển phòng học tại tầng 7 nhà A2 ngày 30/12/2017 sang phòng học mới (chi tiết xem thông báo đính kèm).
Trân trọng.
Điều độ.