Bạn đang ở đây

Thông báo chuyển phòng học tầng 1 nhà N3 ngày 30/08/2017.

Thông báo chuyển phòng học tầng 1 nhà N3 ngày 30/08/2017.
Theo yêu cầu của phòng Đào tạo Đại học về việc lấy tầng 1 nhà N3 để phục vụ công tác tiếp đón sinh viên K58 đến khám sức khỏe, bộ phận Điều độ tạm thời điều chuyển phòng học tại nhà N3 sang phòng học mới (chi tiết xem thông báo đính kèm).
Trân trọng.
Điều độ

Tệp đính kèm: