Bạn đang ở đây

Thông báo chuyển phòng học nhà A8 phục vụ đánh giá ngoài.

Thông báo chuyển phòng học nhà A8 phục vụ đánh giá ngoài.
   Để lấy phòng phục vụ công tác đánh giá ngoài của Nhà trường, bộ phận Điều độ điều chuyển một số phòng học ngày 14, 15, 16/01/2017 tại nhà A8 sang phòng học mới (chi tiết xem thông báo đính kèm).
Trân trọng.
Điều độ.
 

Tệp đính kèm: