Bạn đang ở đây

Thông báo chuyển phòng học nhà A8 ngày 13/01/2017

Thông báo chuyển phòng học nhà A8 ngày 13/01/2017.
   Để lấy phòng phục vụ bảo vệ tốt nghiệp, bộ phận Điều độ điều chuyển một số phòng học ngày 13/01/2017 tại nhà A8 sang phòng học mới (chi tiết xem thông báo đính kèm).
Trân trọng.
Điều độ