Bạn đang ở đây

Thông báo chuyển phòng học nhà A7 ngày 11/02/2017

Thông báo chuyển phòng học nhà A7 ngày 11/02/2017.
Để phục vụ việc thi đánh giá trình độ ngoại ngữ cho sinh viên bậc đại học hệ chính qui K55, 56, 57, bộ phận Điều độ điều chuyển một số phòng học và thi ngày 11/02/2017 tại nhà A7 sang phòng học mới (chi tiết xem thông báo đính kèm).
Trân trọng.
Điều độ.