Bạn đang ở đây

Thông báo chuyển phòng học nhà A2 ngày 13+14/09/2017.

Thông báo chuyển phòng học nhà A2 ngày 13+14/09/2017.
Theo yêu cầu của phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng về việc lấy phòng nhà A2 để phục vụ công tác thi phân loại trình độ tiếng Anh cho sinh viên bậc đại học chính quy khóa 58, bộ phận Điều độ điều chuyển phòng học tại tầng 4 và tầng 5 nhà A2 sang phòng học mới (chi tiết xem file đính kèm).
Trân trọng.
Điều độ.

Tệp đính kèm: