Bạn đang ở đây

Thông báo chuyển phòng học nhà A2 ngày 10/12/2016

Thông báo chuyển phòng học nhà A2 ngày 10/12/2016.
Để phục vụ tổ chức thi tuyển sinh cao học, bộ phận Điều độ điều chuyển một số phòng học tại nhà A2 ngày 10/12/2016 sang phòng học mới (chi tiết xem file đính kèm).
Trân trọng.
Điều độ.