Bạn đang ở đây

Thông báo chuyển phòng học buổi tối tầng 6 nhà A2

Thông báo chuyển phòng học buổi tối tầng 6 nhà A2.
Để sử dụng hiệu quả và thuận tiện trong việc quản lý Giảng đường A2, bộ phận Điều độ điều chuyển phòng học buổi tối tại tầng 6 nhà A2 (phòng 602A2) từ ngày 19/12/2016 xuống phòng học mới (chi tiết xem file đính kèm).
Trân trọng.
Điều độ.

Tệp đính kèm: