Bạn đang ở đây

Thông báo chuyển phòng học buổi tối nhà A8, A3B từ ngày 20/11/2017.

Thông báo chuyển phòng học buổi tối nhà A8, A3B từ ngày 20/11/2017.
   Để sử dụng hiệu quả và thuận tiện trong việc quản lý các khu giảng đường, bộ phận Điều độ điều chuyển phòng học buổi tối tại nhà A8 và A3B từ ngày 20/11/2017 sang phòng học mới. (chi tiết xem thông báo đính kèm).
Trân trọng.
Điều độ.