Bạn đang ở đây

Thông báo chuyển phòng học buổi tối nhà A3 và A3B (từ 24/04/2017 đến 20/05/2017)

Thông báo chuyển phòng học buổi tối nhà A3 và A3B (từ 24/04/2017 đến 20/05/2017).
   Để sử dụng hiệu quả và thuận tiện trong việc quản lý các khu Giảng đường, từ ngày 24/04/2017 bộ phận Điều độ điều chuyển một số phòng học buổi tối tại nhà A3 và A3B sang phòng học mới (chi tiết xem thông báo đính kèm).
Trân trọng.
Điều độ.