Bạn đang ở đây

Thông báo chuyển phòng học buổi tối nhà A3 từ ngày 19/12/2016

Thông báo chuyển phòng học buổi tối nhà A3 từ ngày 19/12/2016.
   Để sử dụng hiệu quả và thuận tiện trong việc quản lý các khu Giảng đường, bộ phận Điều độ điều chuyển phòng học buổi tối tại nhà A3 Từ ngày 19/12/2016 sang nhà A8 (chi tiết xem file đính kèm).
Trân trọng.
Điều độ.