Bạn đang ở đây

Thông báo chuyển phòng 106A5

Thông báo chuyển phòng 106A5.

Theo yêu cầu của phòng Hành chính tổng hợp về việc lấy phòng đựng quà tết cho sinh viên, bộ phận Điều độ tạm thời điều chuyển phòng học tại nhà A5 sang phòng học mới (chi tiết xem thông báo đính kèm).
Trân trọng.
Điều độ.

 

Tệp đính kèm: