Bạn đang ở đây

Thông báo chuyển phòng 103A2.

Thông báo chuyển phòng 103A2.
Theo yêu cầu của phòng Hành chính tổng hợp về việc xin phòng học để đựng quà tết nguyên đán 2018 cho sinh viên, bộ phận Điều độ tạm thời điều chuyển phòng học 103A2 sang phòng học mới (chi tiết xem thông báo đính kèm).
Trân trọng.
Điều độ.

Tệp đính kèm: