Bạn đang ở đây

TB về việc hoàn tiền học phí thu ngày 13/2/2018 Khóa 51-57

Phòng Tài chính kế toán xin thông báo:
 

Ngày 13/2/2018, Phòng có tiến hành thu học phí của sinh viên qua Ngân hàng, tuy nhiên do bị tính nhầm đợt học nên học phí đợt 1, đợt 2, lệ phí học lại đợt 3 bị thu gộp vào 1 khoản. Do vậy một số trường hợp xảy ra là: 

+ Sinh viên bị thu HP đợt 2 và lệ phí học lại đợt 3 hai lần vào ngày 13/2 và 26/2 nếu trong tk sinh viên còn tiền.

Do vậy, Phòng TCKT đã tiến hành trả lại học phí cho sinh viên vào tài khoản Ngân hàng của sinh viên vào ngày 28/2/2018 đồng thời báo rút học phí sv qua phần mềm qlđt. 

Ngày 1 và 2/3 Phòng TCKT sẽ tiến hành thu lại học phí theo đúng số tiền và đúng đợt học đã báo trên phần mềm qlđt.

Đề nghị sinh viên đang nợ học phí, không tự động rút tiền ra khỏi tài khoản và nếu sau ngày 3/3 không được nộp thì lên Phòng TCKT để được xử lý kịp thời.

Chúng tôi rất xin lỗi về sự cố trên.

Thắc mắc về học phí xin liên hệ Phòng TCKT để được giải đáp 0243.766.9295