Bạn đang ở đây

TB: về việc cho sinh viên rút bớt khối lượng học tập HK II năm học 2017-2018

Được sự đồng ý của Nhà trường, phòng Đào tạo Đại học triển khai việc cho phép sinh viên khóa 55 (Các lớp có Chương trình đào tạo 4,5 năm) và khóa 56,57 được phép rút bớt khối lượng học tập đã đăng ký (hủy học phần đã đăng ký) thuộc học kỳ II năm học 2017 - 2018. Nội dung chi tiết có tại file đính kèm thông báo này./.