Bạn đang ở đây

TB Sinh viên K58 có tên trong DS cập nhật số Tài khoản Ngân hàng

Phòng Tài chính Kế toán thông báo

 

Sinh viên K58 đang trong thời gian thu học phí qua Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Đống Đa, Tuy nhiên còn 1 số sinh viên do làm thẻ muộn nên hiện Phòng TCKT chưa có số Tài khoản để tiến hành thu HP sinh viên qua thẻ liên kết.

Sinh viên có tên trong danh sách đính kèm mang theo thẻ SV lên  P 103A1 hoặc điện thoại theo số 0243.766.9295 để cập nhật thông tin.

Thời gian cập nhật từ 22/3/2018 đến hết ngày 29/3/2018