Bạn đang ở đây

TB lịch thu Lệ phí học lại Đợt 3 (lớp dưới 15sv)

Thực hiện theo Thông báo số 895/TB-ĐH GTVT ngày 01/12/2016 của Trường Đại học GTVT về việc tổ chúc học kỳ II/16-17, Phòng TCKT sẽ thu lệ phí học lại đợt 3 (lớp dưới 15sv) từ ngày 6/3/2017 đến hết ngày 14/3/2017 qua tài khoản Ngân hàng Vietinbank.
Sau thời gian trên nếu sinh viên không nộp sẽ không có danh sách thi, và học phí này sinh viên vẫn phải đóng không được hủy.
Mọi thắc mắc liên quan đến học phí, sinh viên liên hệ P.TCKT P103A1 hoặc số điện thoại 04.3766.9295 để được giải đáp.
Lưu ý: Sinh viên nhớ kiểm tra điều kiện số dư tối thiểu để được thu học phí.