Bạn đang ở đây

TB Lịch thu học phí Đợt 3 (lớp có sĩ số trên 15sv)

Phòng Tài chính Kế toán thông báo

Thực hiện thông báo số 398/TB-ĐHGTVT ngày 14/7/2017 Trường Đại học GTVT về việc tổ chức học kỳ I/17-18 hệ chính quy. Phòng Tài chính Kế toán xin thông báo lịch thu HP học kỳ I/2017-2018 qua thẻ liên kết tại Ngân hàng Vietinbank từ ngày 9/10/2017 đến hết 12h ngày 13/10/2017 (tiền phải vào tài khoản trước 12h).

Tài khoản mới của sinh viên đã được cập nhật trên trang quản lý đào tạo của sinh viên, để đảm bảo chính xác sinh viên có thể nhờ Giao dịch viên tại Ngân hàng kiểm tra thông tin tài khoản trước khi gửi tiền vào.