Bạn đang ở đây

TB lịch phát trợ cấp xã hội HKI/2017-2018 cho sv dân tộc thiểu số sống ở vùng cao

Phòng Tài chính – Kế toán xin thông báo
Từ ngày 27/11/2017 đến hết ngày 08/12/2017 phát trợ cấp xã hội HK I/2017-2018 cho SV thuộc đối tượng dân tộc thiểu số sống ở vùng cao ( QĐ 2203/QĐ-ĐHGTVT).
Sau thời gian trên sinh viên không đến nhận, tiền sẽ cho vào tạm giữ.
Sinh viên lên nhận tiền, khi đi nhớ mang theo thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư (thẻ căn cước công dân)
Mọi thắc mắc xin liên hệ P.TCKT 103 nhà A1.