Bạn đang ở đây

TB lịch phát học bổng (xét điểm HKI/16-17), trợ cấp XH, hỗ trợ chi phí học tập Khóa 54.55.56 kỳ II/2016-2017

Phòng Tài chính Kế toán xin thông báo 

 

Từ 14h ngày 17/4/2017- đến hết ngày 29/4/2017 sẽ phát học bổng (xét điểm HKI/16-17), trợ cấp XH, hỗ trợ chi phí học tập Khóa 54.55.56 kỳ II/2016-2017

 

Sau thời gian trên, lớp trưởng không đến nhận, tiền sẽ bị tạm giữ

 

Lớp trưởng các lớp lên nhận tiền, khi đi nhớ mang theo Thẻ sinh viên hoặc CMT nhân dân

 

Mọi thắc mắc xin liên hệ P.TCKT P103 Nhà A1