Bạn đang ở đây

TB lịch phát học bổng và hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội HKI/17-18 (xét điểm kỳ II/16-17)

Phòng Tài chính – Kế toán xin thông báo
Từ ngày 23/10/2017 đến hết ngày 03/11/2017 phát học bổng Khuyến khích học tập HK I/2017-2018  (xét điểm HK II/2016-2017, theo QĐ 1897/QĐ-ĐHGTVT); hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội HK I/2017-2018 (theo QĐ 1934,1938/QĐ-ĐHGTVT).
Sau thời gian trên, lớp trưởng không đến nhận, tiền sẽ cho vào tạm giữ.
Lớp trưởng các lớp lên nhận tiền, khi đi nhớ mang theo thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư (thẻ căn cước công dân)
Mọi thắc mắc xin liên hệ P.TCKT 103 nhà A1.