Bạn đang ở đây

TB đóng học phí thực tập tốt nghiệp (lớp dưới 15sv) K51,52,53,54

Phòng Tài chính Kế toán thông báo

Thực hiện thông báo số 398/TB-ĐHGTVT ngày 14/7/2017 TRường Đại học GTVT về việc tổ chức học kỳ I/17-19 hệ chính quy. Lịch thu học phí các lớp thực tập tốt nghiệp (đợt học 1) lịch thu từ 31/7/2017 đến 3/8/2017, tuy nhiên do hệ thống tài khoản liên kết mới của sinh viên chưa được cập nhật lên phần mềm do vậy Phòng Tài chính sẽ thu học phí này bằng TIỀN MẶT tại phòng 103A1 từ 31/7 đến 3/8/2017.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng TCKT P103A1 để được giải đáp.