Bạn đang ở đây

Qui trình cấp chứng nhận năng lực ngoại ngữ B1

- Tháng 5/2018, Phòng ĐTĐH cấp chứng nhận năng lực ngoại ngữ B1 cho sinh viên khoá 55 ( Khoa Cơ khí, Vận tải kinh tế, Công nghệ thông tin, Môi trường & An toàn giao thông).

- Để thuận lợi cho công tác cấp chứng nhận , những sinh viên đủ điều kiện cấp chứng nhận làm thủ tục theo từng lớp và kê khai theo mẫu.

- Trước khi làm thủ tục cấp chứng nhận , sinh viên phải kiểm tra đã đạt tiêu chuẩn được cấp chứng nhận trên phần mềm quản lý đào tạo. Mọi thắc mắc về điều kiện đạt chuẩn sinh viên liên hệ phòng ĐTĐH để giải quyết.

- Phòng ĐTĐH cấp chứng nhận cho sinh viên các khoá còn lại từ tháng 8/2018 theo qui trình.