Bạn đang ở đây

Qui định về thời gian đón tiếp sinh viên của phòng Đào tạo đại học

Để thực hiện  nghiệp vụ chuyên môn và phục vụ sinh viên có hiệu quả, phòng ĐTĐH qui định thời gian tiếp sinh viên như sau:
Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định)         

                                    - Buổi sáng : Từ  8h30 đến 10h30;

                                    - Buổi chiều: Từ 14h00 đến 16h00.

 

Ngoài thời gian trên phòng ĐTĐH giải quyết nghiệp vụ chuyên môn.

 

Lưu ý: - Sinh viên cần thường xuyên cập nhật qui chế, qui định, thông báo về tổ chức đào tạo và thời gian nộp học phí trên phần mềm quản lý đào tạo.