Bạn đang ở đây

Phát học bổng, Trợ cấp XH và hỗ trợ chi phí học tập K57 và HB bổ sung K54,55

Phòng Tài chính – Kế toán xin thông báo
Từ ngày 23/05/2017 đến hết ngày 31/05/2017 sẽ phát học bổng (xét điểm HK I/2016-2017), trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập K57 kỳ II/2016-2017 và học bổng bổ sung  (xét điểm HK I/2016-2017) K54, 55 kỳ II/2016-2017.
(danh sách trong file đính kèm)
Sau thời gian trên, lớp trưởng không đến nhận, tiền sẽ cho vào tạm giữ.
Lớp trưởng các lớp lên nhận tiền, khi đi nhớ mang theo thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư (thẻ căn cước công dân)
Mọi thắc mắc xin liên hệ P.TCKT 103 nhà A1.

Tệp đính kèm: